20 October, 2010

Buah Kelapa

Jenis
Di Malaysia terdapat tiga jenis kelapa yang biasa ditanam iaitu jenis tinggi ,jenis rendah dan jenis kacukan Mawa. Jenis kacukan Mawa ini diperolehi daripada kacukan diantara Jenis Kuning Rendah Malaysia ( MYD ) dengan Jenis Tinggi Afrika Barat ( WAT ).

   
Singapore coconut


Keadaan Tanah
Pokok-pokok kelapa banyak didapati hidup subur di kawasan berdekatan dengan laut kerana tanah pantai mempunyai saliran yang baik dimana faktor yang amat mustahak bagi tanaman ini ialah pengaliran yang sempurna. Walau bagaimanapun kelapa boleh hidup di berbagai keadaan tanah melainkan tanah pasir dan tanah gambut baru.

PENANAMAN


Menyediakan Benih
Pemilihan buah yang baik dan segar untuk dijadikan benih adalah sangat musatahak dalam penyediaan biji benih.Buah yang dipilih mestilah berbentuk bulat,sederhana besar,cukup tua dan daro pokok yang pengeluaran tinggi dan tidak berpenyakit. Benih hendaklah disediakan dua kali ganda dari yang dikehendaki. Setelah benih dipilih, benih hendaklah disemai pada tapak semaian yang telah disediakan.Tapak semain mestilah seboleh-bolehnya berdekatan dengan kawasan yang hendak ditanam dengan kelapa. Lebar tapak semain ialah 1.2-1.5m ( 4-5 kaki)dan panjangnya sesuka hati. Buah kelapa disemai dalam 3 barisan diatas batas iaitu di dalam parit-parit yang dibuat sedalam 15cm ( 6inci ). Jarak semain ialah 46cm ( 18inci ) antara barisan dan 30cm ( 12inci ) antara buah-buah di dalam barisan. Buah-buah tadi dikambus dengan tanah meninggalkansedikit sahaja bahagian yang terdedah. Tempat semain hendakalah diberi naungan. Selepas 6 bulan menyemai,anak kelapa disemai untuk diubah keladang. Hanya pokok yang subur ,tumbuhnya tegak dan yang tidak berpenyakit sahaja yang dipilih.


Coconut germinating on Black Sand Beach, Islan...

Lubang Menanam
Lubang tanaman hendaklah disediakan terlebih dahulu. Ukuran yang biasa digunakan ialah 0.6 X 0.6 X 0.6 ( 2 X 2 X 2 kaki ). Bagi tanah berpasir ukuranya ialah 0.9m X 0.9m X 0.9m ( 3 X 3 X 3 kaki )


Menanam
Menanam hendaklah dilakukan diawal musim hujan .Anak-anak kelapa jangan ditanam terlalu dalam dan bahagian atas buahnya hendaklah terdedah sedikit. Selepas menanam tanah di sekeliling benih hendak dipadatkan.


Menyulam
Kawasan hendakalah selalu diperiksa dan kerja-kerja menyulam hendaklah dibuat mengantikan mana-mana pokok yang mati atau kurang sihat selama 5 tahun dari masa menanam. Oleh itu satu semain selebar 1/6 dari luas tapak semain pertama tadi hendaklah disediakan dan dikawal denan baik.


PENJAGAAN


Merumput
Kawasan sekeliling anak pokok 0.9-1.2m ( 3-4kaki ) mestilah bersih dari rumput rampai dan rumput rampai yang kering boleh dijadikan sungkupan .

Mengawal Musuh Dan Penyakit
Making a rug from coconut fiber
Untuk menjamin pengeluaran yang tinggi, faktor yang juga harus diberi perhatian ialah pengawalan musuh-musuh dan penyakit .
The coconut tree

Memungut Hasil
Buah kelapa mula dipetik apabila kulitnya bertukar menjadi warna perang dan air didalam berkocak bila digoncang. Di ladang -ladang kelapa biasanya kutipan hasil dibuat 45 hari sekali iaitu 8 kali setahun ,kerana jika kutipan dibuat 60 hari sekali didapati banyak buah yang telah gugur.   Kelapa jenis rendah mula berbuah 4 tahun dan kelapa jenis tinggi 6 tahun selepas menanam dan jika dijaga dengan sempurna akan berbuah sehingga berumur 60 tahun atau lebih. Kelapa jenis MAWA pula mulai berbuah selepas 3 1/2 tahun. Hasil purata bagi sehektar setahun daripada pokok jenis tinggi ialah 2,500 - 3,700 biji bagi pekebun-pekebun kecil ( 1,000 - 1,500 biji ekar ) dan bagi ladang-ladang besar ialah di antara 6,200 - 7,500 biji ( 2,500 - 3,000 biji / ekar ) Angka ini diperolehi dari Rancangan Pembangunan Pekebun-Pekebun Kecil Kelapa.                                                               


A wall made from coconut husksEnhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.